Rett hjelp til rett tid

- samhandlingsmodell for utsette barn og unge

Rett førebygging kan gi store gevinstar i arbeidet vårt for barn og unge som har eit kvart dei strevar med.

Vår kommune har derfor utarbeidd ein samhandlingsmodell som skal hjelpa oss med å sikra tidleg identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppa på tvers av tenester og nivå.